ขอขอบพระคุณ บริษัท กล่องสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณด้วยความยินดียิ่ง และขอให้ผู้บริจาค ตลอดจนครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทุกๆ ท่านด้วยเทอญ

 

 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com