วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

นพ.โกวิท ยงวานิชจิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพหานคร และคณะตรววจประเมินคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com