วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

นพ.ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน ร่วมประชุมแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีคณะผู้บริหาร และตัวแทนจากฝ่ายและกลุ่มงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com