คำถามที่พบบ่อย

08-01-2561
ฝังยาคุม ต้องไปวันไหน และใช้เอกสารอะไรบ้าง

ฝังยาคุม ต้องไปวันไหน และใช้เอกสารอะไรบ้าง สามารถมารับบริการฟรีได้เลยค่ะ ใช้บัตรประชาชน กับบัตร รพ.(ถ้ามี) คลินิกวางแผนครอบครัว เปิดให้บริการทุกวันพุธนะคะ

Read more
03-01-2561
ทำบัตรจ่ายตรงวันไหน

บัตรจ่ายตรงวันไหน   เปิดให้บริการเฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 13.30 -15.30 น. เอกสารที่ต้องเตรียม บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ และบัตรรพ.

Read more
03-01-2561
วันหยุดราชการสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้ไหม

วันหยุดราชการสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้ไหม   วันหยุดราชการสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้ในเวลา 08.00-12.00 น. นอกเวลานี้จะต้องชำระค่าบริการเพิ่มค่ะ 

Read more
03-01-2561
ขั้นตอนการรับบริการ สำหรับผู้ป่วยไม่มีใบนัด

ขั้นตอนการรับบริการ สำหรับผู้ป่วยไม่มีใบนัด 1.       วางบัตรโรงพยาบาล และใบวัดความดันที่ช่องเบอร์ 11 และรอซักประวัติ 2.       รับบัตรคิวผู้ป่วยใหม่ รอเรียกตรวจ ตามลำดับ   หมายเหตุ: การเข้าพบแพทย์จะตรวจหลังผู้ป่วยเก่าที่มีใบนัดแพทย์

Read more
03-01-2561
อัตราค่ารักษาทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์) สอบถามหรือติดต่อนัดทำฟันได้ที่เบอร์ 086-8941086                           อัตราค่ารักษาทันตกรรมอัพเดตใหม่ ตามกรมบัญชีกลาง -    อุดฟัน (อมัลกัม)           ...

Read more
03-01-2561
ขั้นตอนการรับบริการ สำหรับผู้ป่วยมีใบนัด

ขั้นตอนการรับบริการ สำหรับผู้ป่วยมีใบนัด 1.       วางบัตรโรงพยาบาล พร้อมใบนัด และใบวัดความดันที่ช่องเบอร์ 11 2.       รอเรียกชื่อซักประวัติ รับบัตรคิว เข้าพบแพทย์   หมายเหตุ: การเข้าพบแพทย์จะจัดตามลำดับคิว สำหรับผู้ป่วยมาไม่ตรงวันนัดจะตรวจหลังผู้ป่วยที่มาตรงวันนัด

Read more
03-01-2561
ขั้นตอนการเข้ารับบริการ ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รับผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง 1.       พบพยาบาลคัดกรองเพื่อประเมิน และจัดลำดับความรุนแรง 2.       ญาติติดต่อทำบัตรที่ห้องบัตร ตรวจสอบสิทธิการรักษา 3.       แพทย์/พยาบาลให้การตรวจรักษา ตามกระบวนการ a.       ดีขึ้น กลับบ้าน >ชำระเงิน(ถ้ามี)> รับยา>กลับบ้าน b.      ไม่ดีขึ้น รับรักษาไว้ในโรงพยาบาล > นำส่งหอผู้ป่วย   c.       ไม่ดีขึ้น ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลอื่น > ติดต่อประสานงานโรงพยาบาลที่รับส่งต่อ/ญาติ

Read more
03-01-2561
ขั้นตอนการรับบริการ

  ขั้นตอนการรับบริการ 1.วัดความดันโลหิต 2.พบพยาบาลคัดกรอง 3.ยื่นบัตรรับคิว ที่ห้องบัตร 4.พบพยาบาลหน้าห้องตรวจ ช่อง 11 5. พบแพทย์ 6.ตรวจเลือด (ห้องเบอร์ 5), เอกซ์เรย์ (ห้องเบอร์ 8) 6.ใบรับรองแพทย์,คำแนะนำ,นัดตรวจ  7.ชำระเงิน ห้องเบอร์ 7 (ถ้ามี) ,รับยา ห้องเบอร์ 6

Read more
03-01-2561
รับฝากครรภ์วันไหน มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

  ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลฯฟรีค่ะ รับคิววันจันทร์ ช่วงเช้า เวลา 06.00-12.00 น. (รับ 40 ราย/วัน) เอกสารที่ต้องเตรียม มีบัตรประชาชนคุณแม่ กับคุณพ่อ พร้อมสมุดฝากครรภ์สีชมพู(ถ้ามี)   หากคุณแม่มีความประสงค์จะคลอดที่โรงพยาบาลฯ จะต้องสำรองจ่าย หากคลอดเองราคาประมาณ 10,000 บาท ผ่าคลอด ราคาประมาณไม่เกิน 20,000 บาท (แล้วแต่เคส) ค่าห้องพิเศษคืนละ 1,000 บาท 

Read more
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com