คำถามที่พบบ่อย

06-03-2561
โทร.นัดBFC พบแพทย์ใน 60 นาที คือ

โครงการโทร.นัดBFC พบแพทย์ใน 60 นาที เพียงผ่านศูนย์ BFC ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบาย NOW ทำจริง เห็นผลจริง ตามแผนขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครปี 2561 : 100 วัน และสำหรับผู้ประสงค์รับบริการสามารถโทรศัพท์นัดหมายผ่านศูนย์ BFC ของโรงพยาบาลทั้ง 10 แห่ง ในสังกัดสำนักการแพทย์ ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. เมื่อได้รับการยืนยันนัดหมายแล้ว ผู้รับบริการสามารถยืนบัตรประชาชนที่ช่องเวชระเบียนที่มีสัญลักษณ์ โทร.นัด BFC...

Read more
06-03-2561
ลำดับการเข้ารับบริการ

ลำดับการเข้าตรวจ (OPD) 1.  ผู้สูงอายุ 80 ปี  ขึ้นไป 2.  ผู้สูงอายุ 60-79 ปี 3.  ผู้ป่วยที่นัดหมายล่วงหน้าโดยแพทย์ 4.  ผู้ป่วยที่นัดหมายล่วงหน้าผ่าน BFC 5.  ผู้ป่วยทั่วไป (Walk In) ลำดับการให้บริการห้องฉุกเฉิน  เนื่องจากมีข้อจำกัด ด้านบุคลากรและสถานที่ทางโรงพยาบาลฯ ขอกำหนดลำดับการให้บริการ ดังนี้1.  ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ                        ตรวจทันที 2.  ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ...

Read more
05-03-2561
อัตราค่าบริการ โปรแกรมตรวจสุขภาพ

อัตราค่าบริการ โปรแกรมตรวจสุขภาพ ลำดับ รายการ ราคา/บาท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 เอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray                               ตรวจปัสสาวะ Urine Examination                                  ตรวจอุจจาระ Stool Examination with Occult Blood        ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC)    ตรวจน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar                      ตรวจไขมันในเลือด Lipid Profile                                    ไขมันคลอเรสเตอรอล Cholesterol                                  ไขมันไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride                                                ไขมันตัวดี HDL                                                                       ไขมันตัวร้าย LDL Cholesterol                                       ตรวจการทำงานของตับ Liver Function Panel                  SGOT (AST)                                                  SGPT (ALT)                                                               Alkaline Phosphatase (ALP)                                       ตรวจการทำงานของไต Kidney Function Panel                BUN                                                                         Creatinine                                                                 ตรวจความเสี่ยงของโรคเก๊าท์ Uric Acid                           ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี Hepatitis B Antigen (HBsAg)  ตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี Hepatitis B Anitbody (Anti-Hbs)          ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี Hepatitis C (Anti-HCV)                       ตรวจเชื้อไวรัสเอดส์ Anti-HIV                                         ตรวจเชื้อซิฟิลลิส Syphilis (VDRL)                                  ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งต่อมลูกหมาก(ชาย) PSA for Prostate...

Read more
08-01-2561
ฝังยาคุม ต้องไปวันไหน และใช้เอกสารอะไรบ้าง

ฝังยาคุม ต้องไปวันไหน และใช้เอกสารอะไรบ้าง สามารถมารับบริการฟรีได้เลยค่ะ ใช้บัตรประชาชน กับบัตร รพ.(ถ้ามี) คลินิกวางแผนครอบครัว เปิดให้บริการทุกวันพุธนะคะ

Read more
03-01-2561
ทำบัตรจ่ายตรงวันไหน

บัตรจ่ายตรงวันไหน   เปิดให้บริการเฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 13.30 -15.30 น. เอกสารที่ต้องเตรียม บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ และบัตรรพ.

Read more
03-01-2561
วันหยุดราชการสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้ไหม

วันหยุดราชการสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้ไหม   วันหยุดราชการสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้ในเวลา 08.00-12.00 น. นอกเวลานี้จะต้องชำระค่าบริการเพิ่มค่ะ 

Read more
03-01-2561
ขั้นตอนการรับบริการ สำหรับผู้ป่วยไม่มีใบนัด

ขั้นตอนการรับบริการ สำหรับผู้ป่วยไม่มีใบนัด 1.       วางบัตรโรงพยาบาล และใบวัดความดันที่ช่องเบอร์ 11 และรอซักประวัติ 2.       รับบัตรคิวผู้ป่วยใหม่ รอเรียกตรวจ ตามลำดับ   หมายเหตุ: การเข้าพบแพทย์จะตรวจหลังผู้ป่วยเก่าที่มีใบนัดแพทย์

Read more
03-01-2561
อัตราค่ารักษาทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์) สอบถามหรือติดต่อนัดทำฟันได้ที่เบอร์ 086-8941086                           อัตราค่ารักษาทันตกรรมอัพเดตใหม่ ตามกรมบัญชีกลาง -    อุดฟัน (อมัลกัม)           ...

Read more
03-01-2561
ขั้นตอนการรับบริการ สำหรับผู้ป่วยมีใบนัด

ขั้นตอนการรับบริการ สำหรับผู้ป่วยมีใบนัด 1.       วางบัตรโรงพยาบาล พร้อมใบนัด และใบวัดความดันที่ช่องเบอร์ 11 2.       รอเรียกชื่อซักประวัติ รับบัตรคิว เข้าพบแพทย์   หมายเหตุ: การเข้าพบแพทย์จะจัดตามลำดับคิว สำหรับผู้ป่วยมาไม่ตรงวันนัดจะตรวจหลังผู้ป่วยที่มาตรงวันนัด

Read more
03-01-2561
ขั้นตอนการเข้ารับบริการ ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รับผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง 1.       พบพยาบาลคัดกรองเพื่อประเมิน และจัดลำดับความรุนแรง 2.       ญาติติดต่อทำบัตรที่ห้องบัตร ตรวจสอบสิทธิการรักษา 3.       แพทย์/พยาบาลให้การตรวจรักษา ตามกระบวนการ a.       ดีขึ้น กลับบ้าน >ชำระเงิน(ถ้ามี)> รับยา>กลับบ้าน b.      ไม่ดีขึ้น รับรักษาไว้ในโรงพยาบาล > นำส่งหอผู้ป่วย   c.       ไม่ดีขึ้น ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลอื่น > ติดต่อประสานงานโรงพยาบาลที่รับส่งต่อ/ญาติ

Read more
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com